De 22-18 mio. år gamle lag fra Miocæn træder tydeligt frem i den ca. 20 m høje Børup Klint ved Sønderskov. Lagene repræsenterer en periode op 4 mio. år og viser, hvordan et fald i havniveauet har ændret områdets kystlandskab fra et ydre strandplan til et indre strandplan og siden et lagunemiljø.
.

Børup Klint med Børupprofilet ligger ved Sønderskov. I dette profil domineres aflejringerne af sand, som blev afsat på det ydre og indre strandplan. Sandet har strukturer som lamination, der er lagdeling i lille skala (millimeter til centimeter), bølgeribber og spor efter gravende dyr. Sandet overlejres af et gruslag med gravegange og muslinger. Grænsen mellem de to lag er erosiv, hvilket afspejler en aflejringspause på mere end 3,5 mio. år. Gruset er ført til området og aflejret af små floder. Over gruset ligger sort, organiskholdigt ler, som blev aflejret i en lagune bag en barriere.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster