Spraglede facader i Egebjerggård. Den første dispositionsplan for området byggede på en række principper fra Statens Byggeforskningsinstitut, der lagde op til at eksperimentere med funktionel integration af fx bolig og erhverv og boligformer.
.

Parkskolen på Gl. Rådhusvej er opført i 1902 og tegnet af Christian Mandrup-Poulsen, udvidet 1930‑31 af L. Bendixen og C.J. Klein og i 1956 af Ejnar Graae, Flemming Lassen og Kjeld Bentsen. I 1927 tilføjedes en gymnastiksal tegnet af Knud Barfoed. Den tidligere Realskole på Linde Allé 18 er fra 1915 tegnet af Ole Falkentorp, udvidet 1920 og 1936‑37 af Hjalmar Nielsen og 1956‑57 af Carl Johan Nørgaard Pedersen og Peer Hougaard Nielsen. På Bydammen opførte byens Håndværker- og Borgerforening i 1916 en Teknisk Skole tegnet af Ole Falkentorp i nyklassicistisk stil. Rådhuset fra 1975 er ombygget i 2011 ved Nobel Arkitekter A/S.

Det tidligere Ballerup Gymnasium og den tidligere Ellegårdsskole er opført i hhv. 1964 og 1965 med Carl Johan Nørgaard Pedersen og Peer Hougaard Nielsen som arkitekter. De to skoler danner et samlet anlæg i røde sten og fladt tag, hvor den tidligere festsal fremstår med lukket facade mod Baltorpvej. Bygningerne huser Kasperskolen (frem til sommeren 2019), handelsskolen NEXT med Baltorp Gymnasium og kulturhuset Baltoppen LIVE.

Det almennyttige byggeri Grantoften blev opført i den vestlige del af byen i årene 1968‑70. Kommunen blev senere betænkelig ved de store etageboligbebyggelsers skala og ensformighed og ved bydelenes konsekvente funktionsopdeling. Med udbygningen af bykvartererne Egebjerggård og Østerhøj skiftede man til en mindre skala.

Ballerup Kommune har en stor koncentration af haveforeninger, hvoraf flere arbejder med innovative udstykningsprincipper. En af de markante er Hestholm Haveforening.

Videre læsning

Læs mere om Ballerup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur