De ca. 150 ha store Bangsbo Skove består af fire områder: skovene på Pikkerbakken; anlægget og den botaniske have ved Bangsbo Herregård; den indhegnede dyrehave og Grelshede.

Skovene på Pikkerbakken består overvejende af bøgeskov med ædelgran. I den indhegnede dyrehave er skoven gammel bøgeskov med spredte bevoksninger af eg, rødgran og østrigsk fyr med en underskov af ask, ahorn, birk, hassel og hyld. Dyrehavens hjortebestand udgøres af ca. 75 krondyr, dådyr og sikaer, som sørger for at holde skovbunden åben. Den del af skovene, som ligger i Grelshede, er også indhegnet. Der er dog ikke offentlig adgang, da området benyttes som depot af Søværnet. Skoven er her en blandingsskov af bøg, eg, ahorn, birk og rødgran.

Bangsbo Skovene og de nærmeste omgivelser har et varieret dyreliv, der bl.a. omfatter vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus og dværgflagermus samt typiske skovfugle som grønspætte, stor flagspætte, rødstjert, skovsanger, spætmejse og musvåge. Om vinteren kan man ved Bangsbo Å også opleve både isfugl og vandstær.

Som Bangsbo Herregård blev Bangsbo Skov og Park fredet i 1944. Sammen med Bangsbo Bakker (fredet 1940) dækker de et område på ca. 120 ha. En del af Bangsbo Skovene er desuden omfattet af habitatområdet Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove