betondækslets vestlige kant
.
betondæksel fra det bevarede anlæg set fra vest
.
betondækslet fra bevaret anlæg set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390962
Sted- og lokalitetsnummer
200306-435
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:62 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 17 x 98 m stort areal med dele af et batteri. Synligt er betondækslet af en bunker. Bunkeren er 2,9 x 4,5 m stor og har facade mod syd. Foran facaden er et forrum af krumvalset bølgeblik. Bunkeren er ca. 2,2 m høj.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Det meste af dette batteri er helt jordtildækket eller sprængt. Synligt er kun betondækslet af et enkelt anlæg længst mod vest. Bunkeren måler 4,5x2,9 m og har åben facade mod syd. Foran facaden er et forrum af krumvalset bølgeblik. Bunkeren er ca. 2,2 m høj. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er den bevarede bunker et ammunitionsmagasin, som oprindeligt var en del af batteri 7 Hoptrup. Batteriet blev af tyskerne kaldt for halvbatteri 7a, som skal have hørt sammen med batteri 8, der havde den tyske betegnelse 7b. Den bevarede bunker er opmålt af premierløjtnant V. Keller i 1922, afsnit 1, bilag nr. 9, nr. 36. Batteriet ligger i dag i et område, som er tæt bevokset med træer, buske og krat. Synlig er kun betondækslet af en enkelt bunker.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links