På strandengene syd for Dragørs gamle bydel ses på østsiden af Batterivej resterne af et skanseanlæg fra Englandskrigen 1807‑14 kaldet Batterihøj eller Dragør Søndre Batteri.
.

Batterihøj eller Dragør Søndre Batteri var et af tre kystbatterier anlagt ved Dragør i årene 1807‑08 med det formål at forsvare Drogden, dvs. farvandet mellem Amager og Saltholm. Batteriet blev nedlagt kort efter Kielerfreden i 1814.

Skansen Batterihøj fremstår i dag som en ca. 45 m lang, 25 m bred og ca. 2,5 m høj, overvejende oval jordhøj. På toppen var den oprindelig forsynet med et ca. 1 m højt brystværn, som orienterede sig mod kysten mod nordøst og syd. Af det oprindelige jordværk er i dag omtrent to tredjedele bevaret. Skansens sydlige del blev bortgravet i 1930, hvor der blev anlagt en vej på stedet.

Kystbatteriet var oprindelig bestykket med seks 36 pundskanoner, men blev i 1809 forstærket med morterer. I tilknytning til batteriet var der opført mindre bræddehuse.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv