Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523621
Sted- og lokalitetsnummer
060403-84
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker. Tingl.: 4/11 1870, Hans Jørgen Mortensen og Jens Peder Pe- dersen. 5 bautasten, de sidste bevarede af en oprindelig større bau- tastensgruppe. 5 bautastene i skel til matr.nr. 137, 138, 139ag og 139ah af Ibsker, Ibsker sogn. NMI: Fem fredede bautasten.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gruppe af Bautasten nede paa Strandmarken, de ere fredlyste. Der har tidligere været flere.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFem fredede Bavtasten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGruppe på 5 stående bautasten, de 3 N for grusvej, de 2 ca. 25 m S for denne i område, der tidligere har været anvendt til grusgravning, hvilket også har fundet sted mellem de to sydlige bautaer og helt ind til foden af disse. De enkelte bautasten beskrives på seperste skemaer. (EDB: Afvigelser i nyberejsningsskemaerne er noteret i den fri tekst) Lodsejeren, Jens Kofoed, oplyste at det er planen at amtskommunen i løbet af i år indhegner området omkring de tre sydlige bautasten, hvorefter der udsættes får. Samtidig vil han rydde enkelte buske og grene, der dækker for det fri udsyn fra grusvejen til bautaerne. En markstensbunke S for bautastenene lover han at fjerne inden for en frist på 3 år fra dato. 5236-21a: Den nordligste af de 5 bautasten i gruppen. 2,8 x 0,8 x 0,5 m. Lang, spids sten stående sammen med "b" og "c" på lille højning (gravhøjsrest ?) ved grusvej. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen, Bevoksning: ingen, Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (f53-3679) 5236-21b: Den nordvestlige sten i bautagruppen. Står tæt sammen med "a" og "c". 1,7 x 0,8 x 0,5 m. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen, Bevoksning: ingen, Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (F53-3679) 5236-21c: Den nordøstligste sten i bautagruppen. Står tæt sammen med "a" og "b". 1,5 x 0,8 x o,5 m. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen, Bevoksning: ingen, Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (F53-3679) 5236-21d: Den sydøstligste sten i bautagruppen. Spids sten, halvdelen af toppen afflækket i ældre tid. 2,1 x 0,8 x 0,7 m. Står næsten indkapslet i hylde -og rosenbuske, som lodsejeren dog har lovet at rydde i løbet af indeværende år. En markstensbunke ved foden af en gammel grusgravningsskrænt ca. 20 m SSØ for stenen lover ejeren at fjerne i løbet af max. 3 år fra dato. NYBEREJSNING :Bevoksning : ingen, Sagsbehandlerkommentar: Til- aktering (F53-3679) 5236-21e: Den sydvestligste sten i bautagruppen. 2,6 x 1,1 x 0,5 m. Står på lille højning, som er en horst fremkommet ved grusgravning. $ 53: se 21 d NYBEREJSNING: Bevoksning: ingen, Sagsbehandlerkommentar: Til- aktering (F53-3679) ** Seværdighedsforklaring ** Især de tre nordlige bautaer udgør en smuk og umiddelbart tilgængelig gruppe. 5236-21a: Seværdig som et led i gruppen, og iøvrigt for sin størrelse. 5236-21b,c,d,e: Seværdig som led i en gruppe.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links