Bautasten - Set fra N
.
Røse oversigt - Set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533314
Sted- og lokalitetsnummer
060303-1
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-14, 15, 17, 16. Ejerlav: Nylars Bautasten, knap 1,5 m høj, væltet. I skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRoels Dal. Fra Østgrænsen af Rønne Udmarks Naaletræes Skov og østefter imod Vældensaaen strækker sig et Dalstrøg som kaldes Roels Dal. Paa begge Sider af Dalen er der en lang Række af Oldtidsminder: Høie Røser, Stenringe, Brolægninger og Bautastene [blandt andet sb.1E,1F,1G,1M,1O,1Q,1V,1X,1Y,1Z samt areal sb.186]... Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautasten, knap 1,5 m høj, væltet. I Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille stenrøse, 0,3 x 4 m med omvæltet bautasten, 1,3 x 0,6 m, orienteret i Ø-V. Beliggende som angivet på fredningskortet. 7 m SSV for stenrøsen ligger en 1-1,5 m lang og 0,7 m bred sten på skrånende terræn. 1 douglasgran og 1 bjergfyr ved røsen. 1 foto. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links