Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533525
Sted- og lokalitetsnummer
060203-35
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, stående, 1,25 m høj. Nær skel.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1 Bavtasten, 1.25 m høj, staaende ca. 100 m NØ for de 3 under Degnegaard fredede Bavtastene [sb.nr. 33-35]. Nær Skellet til Naboejendommen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten stående i markskel, ad hvilken adgang er mulig fra amtsvejen 150 m N for stenen. 1 x 0,9 x 0,6 m. Stenens overflade er kraftigt afskallet som følge af ildpåvirkning (markafbrænding), og store partier af overfladen er løsnet fra underlaget og i færd med at sprænges af. Ca. 10 m S for stenen er et større område af marken nytilplantet med gran (juletræer). Den ulovlige beplantning påtalt over for ejerens far, gdr.Poulsen, "Gategård", hvis søn er på Grønland. Opfordrede ham til at søge dispensation fra & 53, da han ikke umiddelbart ville fjerne beplantningen. Dette aftaltes. Jeg mener ikke, at beplantningen bør tillades, da den afgørende vil dække for den ellers ganske flotte udsigt til bautastenene - ihvertfald de 3 sten omfattet af nr. 5335-26. På mb. er stenen afsat ca. 50 m for langt nord. Marts 1987: Poul Verse, Bornholms amtsfredningsinspektorat, oplyserv at dispensationsansøgning er indgivet. (F53-2835) ** Seværdighedsforklaring ** Dog evt. seværdig i samspil med øvrige bautasten i den umiddelbare nærhed.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterBautastenen indmålt med GPS. Frostsprængning på vestsiden.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links