Stenen set fra NNØ
.
Stenen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332266
Sted- og lokalitetsnummer
030210-191
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestaaende af 5 paa Enden reiste, toppede Stene, der rage 3'4"-4'- 4'-4'10" og 5'8" op fra Jordfladen, samt af en sjette, omvæltet. Stenene staa uregelmæssigt for hverandre paa et Areal af ca. 500 [kvadrat] Alen. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se, Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. Se sidstnævnte Indberetn. og tab. I. I Sæby Sogn ved Ogterdgaarden findes en enkeltstaaende Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumBautasten grundplan 90x80 cm og 158 cm høj over jordens overflade. Stenen står øst for volierebygningen ved dennes sydlige ende. På toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestående af 6 sten. Stenene står på matr. nr. 43c og matr. nr. 16d Reerslev By, Reerslev. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se, Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. I Sæby Sogn ved Ogtvedgaarden findes en enkeltstående Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links