oversigt, set fra sydøst
.
oversigt, set fra nord
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29244
Sted- og lokalitetsnummer
030412-156
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/10 1874, købt. Afmærkn.: MS 1936, J, Raklev. Bautasten "Kræmmerstenen". Et areal af 2,5 fod omkring ste- nen er fredet.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS for Landevejen staaer paa flad Mark, dog saa at sige ved Foden af en lav, aflang Højning en 6' 3" høj 2'6"X 1'9" br., firsidet Sten, hvis brede Sideflader i Toppen støde sammen i en skarp Kant. Sidefladerne ere alle jevne undtagen den, der vender mod Vest. Stenen er aabenbart rejst paa Enden -maaske som en Bautasten - den strækker sig over 1 Al. dybt i Jorden efter sigende med en "knudret" Ende. -Den bærer Navnet "Kræmmerstenen", som man vil fordi en "Kræmmer" skal være begravet derunder. (-hvad der muligvis kunde antyde, at man engang havde fundet et Menneskeskelet her i Nærheden gravet ned, som man stedse troer om ihjælslagne Kræmmere, paa aaben Mark).-Et andet sagn vil, at denne Sten er kastet af en Trold fra Tudsenæs imod Vig Kirketaarn, og at der skal være Aftryk af hans fem Fingre i den. En naturlig hulning af Størrelse som en Haand med Fordybninger som til 5 Fingrspidser findes foruden i den Side, der vender mod N. Kræmmerstenen afkøbtes af Lodsejeren til fremtidig Fredning. Bevoksning: 1983: Mos
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautastenen "Kræmmerstenen". Et Areal af 2 1/2 Fod omkring Stenen er fredet.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten, "Kræmmerstenen", 1,9 x 1,2 x 0,8 m. Rejst sten af nogenlunde firkantet tværsnit, på flad mark. ** Seværdighedsforklaring ** Flot bautasten. Ses fra vejen. Bevoksning: 1983: Mos
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links