Bautasten set fra syd med andre i baggrunden
.
Stenen set fra syd
.
Stenen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332238
Sted- og lokalitetsnummer
030210-18
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/9 1887, skænket tl fredning af kammerherre, gre- ve E. Molkte og fredningen tiltrådt af fæsteren Jens Kristensen. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. En gruppe på 5 bautasten (der er i virkeligheden 6 sten). "Skrædderens falske vidner". Matr.nr. 43a: Høj i skel til Reerslev matr. nr. 43c.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestaaende af 5 paa Enden reiste, toppede Stene, der rage 3'4"-4'- 4'-4'10" og 5'8" op fra Jordfladen, samt af en sjette, omvæltet. Stenene staa uregelmæssigt for hverandre paa et Areal af ca. 500 [kvadrat] Alen. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se, Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. Se sidstnævnte Indberetn. og tab. I. I Sæby Sogn ved Ogtvedgaarden findes en enkeltstaaende Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gruppe paa 5 Bautasten. "Skrædderens falske Vidner", de to sydligste paa Matr.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor6 bautasten "Skrædderens falske vidner". De står i en uregelmæssig rundet form med ca 5-10 m' indbyrdes afstand, 4 i have, 1 lige S for hæk og 1 lidt SV for den på mark. De rager op til ca 1,7 m op over terræn. Areal ca 20x15 m. Der er intet tegn på højrest . De er dels placeret i have S for bygninger og udenfor på mark. Det ser ud til at stedet bruges som sommerhus, ingen hjemme. De står højt i terræn på Bøgebjerg, Ø for Skræderstenen". Der er tilplantet på mark Ø for huset. Det er graner, ca 3-5 år gamle, fleste ser visne ud. de findes ca 15 m fra indkørsel og 200 m fra offentlig grusvej. Graner NØ for anlægget. Have + havevegetation (hæk, buske) dog imellem anlægget og granerne. Der har ikke været plantet før. ** Seværdighedsforklaring ** Bautasten højt i terræn, ses næsten ikke på afstand, da de fleste findes i have, omgivet af hæk. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal berejsning - Roskilde MuseumBautasten grundplan 60x110 cm og 105 cm høj over jordens overflade. Stenen står på matr. nr. 16d, syd for matrikel 43c med de fire andre bautasten i gruppen.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links