2586 bautasten ca 7 m NØ for høj, borehul i NØ-vendt side. Set fra NØ.
.
2580 oversigt. Set fra SSØ.
.
2573 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
423071
Sted- og lokalitetsnummer
050507-151
Anlæg
Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl. Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Høj, 1,25 x 9 m. En halv snes m N for højen en ca. 75 cm høj og delvis sprængt bautasten.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa de høje Banker har ialt ligget 8 Gravhøje, de fire ere pløjede. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn halv Snes Meter N.f. [sb.] Nr. 151 en ca. 75 cm. høj og delvis sprængt Bautasten.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 10 m. Bevokset med store bøge. Siderne mod øst og syd stejlt afgravet i gammel tid. NØ for højen ligger en stor sten (bautasten ?), ca. 1,5 x 1,0 x 0,9 m. Delvis sprængt, væltet op af trærødder. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn højgruppe i høj bøgeskov. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 1,5 m høj x 10 m diameter. Bautasten 1,5 x 1,0 x 0,9 m ca. 7 m NØ for højfod, et borehul i stenens NØ-vendte side. 2 m syd for højfod en stensamling.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links