anlægget set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390620
Sted- og lokalitetsnummer
200405-118
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton og nedgravet i terrænet. Anlægget måler udvendigt 9,5 m Ø-V og 6,6 m N-S. Der er to indgange, hvoraf den østligste er tildækket og foran den vestligste er en nyere trætrappe. Den synlige del af anlægget er ca. 1,2 m højt. Anlægget er vinkelbygget og består af to rektangulære rum, hvoraf det vestligste rum ligger højere end det østligste. I begge rum ses ophængningskroge.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton og nedgravet i terrænet, synligt er ca. 1,20 meter til alle sider. Anlægget er vinkelbygget og består af to rektangulære rum, hvoraf det vestligste rum ligger højere end det østligste. Anlægget måler udvendigt 9,5 meter Ø-V og 6,6 meter N-S. Der er to indgange, hvoraf den østligste er tildækket og foran den vestligste er en nyere trætrappe. I begge rum ses ophængningskroge. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 312 af typen: halvdelingsrum af speciel type. Der er påmalet tysk nr. i bunkeren. Anlægget er identisk med Premierløjtnant Valeur Larsens rapport 1921, afsnit 5, planche VI, fig. 2. Bunkeren ligger midt i privat have og der er på toppen indrettet terrasse med gelænder i træ hele vejen rundt og en påsat metaltrappe i vest. Bunkeren anvendes til opbevaring.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links