årstal over vestlige indgang
.
støvleaftryk i betongulvet
.
rummet set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390622
Sted- og lokalitetsnummer
210101-181
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg opført i beton, orienteret NØ-SV. Nedgravet i terræn og med frilagt sydfacade. Bunkeren er 15 m lang og 5 m bred. Indvendigt består den af et stort rum med to indgange i hver side af den ca. 3,8 m høje sydfacade, begge indgange er 0,7 m brede og 1,85 m høje og har bevarede indmurede jernhængsler. Indvendig højde er 1,90 m. Indvendigt ses i nordvæggen tre 74 x 80 x 53 cm store vægnicher og et enkelt periskophul i loftet. I gulvet ses flere steder indprægede støvleaftryk. I sydmuren er fire 45 x 96 x 83 cm store vinduer, hver med fire isatte jernstænger (det 3. vindue regnet fra øst mangler 2 jernstænger). På yder- og indersiden er aftryk efter forskallingsbrædder. Udvendigt på facaden står over begge indgange årstallet 1917 og midtfor: Elfriede.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg opført i beton, orienteret NØ-SV. Nedgravet i terræn og med frilagt sydfacade. Det er 15 meter langt og 5 meter bredt målt udvendigt. Det består af et stort rum med to indgange i hver side af den ca. 3,8 meter høje sydfacade, begge indgange er 0,7 meter brede og 1,85 meter høje og har bevarede indmurede jernhængsler. Indvendig ståhøjde er 1,90 meter.Indvendigt ses i nordvæggen tre 74x80x53 cm store vægnicher og et enkelt periskophul i loftet. I gulvet ses flere steder støvleaftryk. I sydmuren er fire 45x96x83 vinduer, hver med fire isatte jernstænger (det 3. vindue regnet fra øst mangler 2 jernstænger). På yder- og indersiden er aftryk efter forskallingsbrædder. Udvendigt på facaden står over begge indgange årstallet 1917 og midtfor: Elfriede. Mod øst er der opsat støttebrædder, for at jorden og den tæt ved liggende grusvej ikke skal skride ned, støttebrædderne er fastgjort til bunkeren. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 374, halvdelingsrum. Anlægget er identisk med Premierløjtnant E. Wissums rapport 1922, afsnit 6, bilag11, nr. 17.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links