Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33118
Sted- og lokalitetsnummer
170303-45
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredericia Vold, der omkranser byen, er et enestående velbevaret fæstningsværk fra 1600-tallet. Anlægget blev planlagt af Christian 4., men arbejdet blev først påbegyndt i 1650 efter hans død. En vandretur på voldene giver et enestående indtryk af datidens moderne forsvarsværker med fremskudte bastioner til kanonstillinger og brede, vandfyldte grave. Befæstningen er stærkest på landsiden og svagere ud mod Lillebælt. Under svenskernes storm på Fredericia i 1657 var befæstningen endnu ikke bygget færdig, og det lykkedes fjenden at erobre byen på blot to timer. Men under Treårskrigen 1848-50 viste befæstningen sig nyttig. Efter en hastig istandsættelse i 1849 endte slaget ved Fredericia den 6. juli med dansk sejr. Fredericias befæstning mistede gradvis sin betydning efter nederlaget i krigen 1864, og i 1909 besluttede man at nedlægge det som militæranlæg.

Original fredningstekst

Tingl.: I) Overenskomst tingl.: 26/6 1917. Tillæg til ss. tingl. 12/5 1926. II) Overenskomst i henhold til p.2, 30/11 1938. Fredericia voldterræn. I. Det fredede areal omfatter Vestervold nord for Sjællandsgades gennemskæring, Nørrevold og Østervold samt de udenfor Prinsens port og Kongens port værende raveliner. Vold og grav regnes fra voldgraven til ildlinien foran graven. II: Voldpartiet mellem statsbaneterræn'et (voldgennemskæringen for banesporene) og en linie parallel med Prangervej liggende ca. 30 m syd for dennes sydlige grænse. Fredningsgrænsen er mod øst voldskråningens fod mod voldgaden, mod vest overkanten af voldgravens ydre vestlige skråning. Fredningsnævnets kendelse 13/9 1947 (Matr.nr. 737bk): Del af arealet må kun beplantes med Nationalmuseets godkendelse.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links