Oversigt
.
Fortidsmindets udstrækning
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313018
Sted- og lokalitetsnummer
020306-393
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiForslag til fredningstekst: Tivoli er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Tivoli er en del af Københavns befæstning fra 1607, som blev ombygget omkring 1670. I 1843 blev forlystelseshaven etableret på stedet. Den fortidsmindefredede del af Tivoli omfatter en rest af voldgraven ud for Gyldenløves Bastion i dag kendt som Tivolisøen. Arealet omkring søen er ligeledes fredet og består af Gyldenløves Bastions yderste spids, Gyldenløves Ravelin, Holcks Lynette samt forterrænet. Det gamle voldanlæg er næsten udvisket, bastionen kan svagt erkendes ved søen ud for legepladsen mod H.C. Andersens Boulevard. I søens sydlige del kan ravelinens flanke og face erkendes. Voldgraven, som i dag udgør Tivolisøen, har nogenlunde bebeholdt sin oprindelige form. Fredningsgrænsen går fra H.C. Andersen slottet til Tietgensgade og fra H.C. Andersens boulevard til lidt syd for glassalen. Bemærkninger: Tivoli blev anlagt i 1843 på fæstningsterrænet lige uden for Vesterport, og hed oprindeligt ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”. Gyldenløves Ravelin blev i 1844 inddraget i Tivoli, hvor den blev kaldt Øen. I 1880'erne blev vold og voldgrav sløjfet, og Tivolisøen opstod. I forbindelse med anlæggelsen af Orangeriet i Tivoli blev der fundet en stenlægning. Dele af denne stenlægning er genanvendt umiddelbart ved siden af, og ses på billederne 4631-4632.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links