Skuldhuller i sydlige kasematbygning Kastrup Fort
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32314
Sted- og lokalitetsnummer
020306-402
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst. Kastrup Fort/Batteri

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenEn repræsentant fra Københavns Kommune fremviste den indvendige del af en af kasematterne (sydlige del) på Kastrup Fortet, hvor der i bagvæggen på en af væggene sås skader efter skydning i form af afskallede partier. Ifølge repræsentanten var der også markante skydeskader i den nordlige kasemat, som dog ikke blev beset. Skaderne skulle ifølge repræsentanten stamme fra 2. verdenskrig, hvor den tyske værnemagt havde til huse på Kastrup Fortet.
2016
Museal besigtigelse - Københavns MuseumArkæologisk overvågning i forbindelse med nedlægning af fiberkabel på Kastrup Fort. Der blev ikke registreret kulturhistoriske spor, da nedgravningerne blev foretaget i forstyrret jord.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links