Front - fra SV
.
Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030151
Sted- og lokalitetsnummer
020302-111
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Jordhøj med betonanlæg, 14 x 10 m Ø-V. Højde 2,25 m. På S-siden en betonfacade 6 x 2 m med skrå støttemure i siderne. I støttemurens Ø-side en trappe til en pansret dør. S for facaden i jordoverfladen ses toppen af et 1 x 2 m beton­fundament.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiOrdrup Krat maskinhus er et betonstøbt anlæg med dækkende jordkappe på tre sider. Ordrup Krat Maskinhus forsynede Ordrup Krat Batterierne med strøm. Det beskyttede anlæg omfatter maskinhuset med facade med murflancher og trappe samt pansret dør, to-fløjet panserluge, luftventilhul og studse. Endvidere det dækkende jordlegeme og et 1 x 2 m stort betonfundament ved maskinhusets facade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links