Oversigt fra NV
.
Indgang set fra N
.
Oversigt fra N
.

Faktaboks

Kommune
Greve Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332832
Sted- og lokalitetsnummer
020504-67
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Skelgalleri (del af Tune-stillingen) er et delvis nedgravet betonbygværk. Udvendigt mål er ca. 7 x 3 m i grundplan og højde 0,9 m over terræn. Det indre udgøres af ét rum med døråbning i nordøst og otte skytsåbninger i sydvest.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkelgalleri er et af grundplan rektangulært, delvis nedgravet, betonstøbt flankeringsgalleri som udgøres af ét rum, ca. 7 m langt, 1,6 m bredt og 2 m højt i indvendigt mål. I væggen i SV ses indvendigt otte skytsåbninger, hvorunder er indstøbt vinkeljern til en gennemgående hylde. Indgangen er placeret midt i NØ-væggen. Galleriets udvendige mål er ca. 7 x 3 m i grundplan og højde 0,9 m. Bygværket er velbevaret og ligger i et kratbevokset, friholdt areal i en granplantning. Galleriet er en del af Tunestillingen.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links