Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Ærø Kom‑ mune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Aldersfordelingen betyder, at Ærø Kommune de kommende år må forvente et fødselsunderskud. Derfor vil befolkningstallet falde, såfremt der ikke kommer en nettotilflytning. Boligpriserne er blandt de laveste i landet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Ærø Kommune faldt i 2020 til 5.964. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2020 forventes et fortsat fald til 5.435 i 2045. Et sådant fald vil afvige betydeligt fra både Region Syddanmark og landet som helhed.

I gennemsnit var der i årene 2010-19 en årlig nettofraflytning (forskellen mellem indenlandsk til- og fraflyttede) på 13. Det blev mere end opvejet af en nettoindvandring (både danske og udenlandske statsborgere) på 19 om året.

Det årlige fødselsunderskud (færre nyfødte end døde) var i samme periode i gennemsnit 78. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2019 28,2 år, mens førstegangsfædrene var ca. 2,5 år ældre.

I 2020 var 37 % af befolkningen i kommunen over 65 år. Der forventes stigning til 44 % i 2045 – og samtidig forventes et fald i andelen i den erhvervsaktive alder og en uændret børneandel. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til 15-64-årige) forventes at vokse fra 70 % til 97 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Ærø Kommune har Danmarks største forekomst af gamle boliger, dvs. boliger opført før år 1900. De udgør hele 37 % mod kun 9 % på landsplan.

Endvidere stammer 21 % fra perioden 1900‑19. Næsten alle boliger (84 %) er i 2020 private ejerboliger, hvoraf langt de fleste er parcel‑ og stuehuse. Fritidshusene udgør 6 % mod 8 % for hele landet.

Boligpriserne var i 2019 blandt de laveste i landet. Trods en stigning i 2020 lå parcelhuspriserne med ca. 6.500 kr. i gennemsnit pr. m² fortsat på mindre end det halve af landsgennemsnittet.

Indvandring

I 2020 var der 414 indvandrere og 36 efterkommere i kommunen (svarende til 7,5 % af alle borgerne). Af de 262 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Tyskland (40 %) samt Polen og Storbritannien (hver 13 %). Af de 152 indvandrere fra ikke-vestlige lande var der flest fra Syrien (26 %) og Eritrea (9 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger