Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Assens Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Siden 2010 har befolkningstallet været først faldende og siden stagnerende – et fald, der primært er sket i landdistrikterne. Boligpriserne i Assens Kommune er omkring det halve af landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

I det område, der omfatter den nuværende Assens Kommune, voksede befolkningen betydeligt i 1970’erne og herefter mere afdæmpet i de følgende tre årtier. Frem til 2010 var kommunens samlede vækst på niveau med væksten i regionen og hele landet. I 2010’erne begyndte befolkningstallet i Assens Kommune at falde. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes en beskeden stigning fra 40.965 i 2020 til 41.401 i 2045.

Den indenlandske nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i 2010’erne gennemsnitligt 161 om året. Det blev næsten opvejet af nettoindvandringen, som gennemsnitligt var på 149 om året, hvilket omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere.

Kommunen har i 2010’erne i gennemsnit haft et årligt fødselsunderskud (flere døde end nyfødte) på 95. Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15-49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den var 1.859 i 2019 og dermed noget højere end på landsplan (1.699).

I 2019 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 27,8 år, hvilket var lavere end i regionen og især lavere end i hele landet. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

I 2020 var knap en fjerdedel af befolkningen over 65 år mod tilsvarende en femtedel på landsplan. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antal 15-64-årige) forventes i kommunen at vokse fra 39 % i 2020 til 54 % i 2045. Det er væsentlig højere end på landsplan, hvor ældrekvoten ventes at blive på 43 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Tre fjerdedele af alle boliger i Assens Kommune er private ejerboliger. Det er en markant større forekomst af ejerboliger end de 58 %, der samlet set findes på det danske boligmarked. Herudover rummer kommunen omkring 10 % private udlejningsboliger og 10 % almene boliger – det sidste er kun knap halvdelen af de 21 % almene boliger, der findes på landsplan. Boligmassen i Assens Kommune er i høj grad præget af parcel-/stuehuse, der udgør 66 %.

Forekomsten af gamle boliger er forholdsvis stor; 19 % af kommunens boliger er opført før år 1900 mod tilsvarende 9 % på landsplan. Priserne på ejerboliger er ganske lave. Et parcel-/rækkehus kostede gennemsnitligt 14.000 kr. pr. m2 på landsplan og 10.200 kr. i regionen i 2019, men kun 7.100 kr. pr. m² i Assens Kommune.

Indvandring

I 1980 var 1,1 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere, hvilket var lavere end i regionen (2,1 %) og hele landet (3 %). I 2020 var andelen 7,2 % og dermed stadig lavere end i både regionen (11,9 %) og hele landet (13,9 %).

I januar 2020 boede der i kommunen 1.135 indvandrere fra ikke-vestlige lande. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande kom især fra Syrien (40 %) og Ukraine (12 %). Af de 1.394 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Rumænien (23 %), Polen (22 %) og Tyskland (10 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger