Grafen viser udviklingen i den nuværende Fredensborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 4.069 indbyggere i den nuværende Fredensborg Kommune. Indtil omkring 1850 voksede befolkningstallet på linje med landet som helhed og nåede i 1850 op på 7.734 indbyggere, men efter dette tidspunkt var befolkningstallet stabilt pga. afvandring fra landbrugsområderne. Fra omkring 1950 og især i perioden 1970‑80 steg befolkningstallet markant pga. tilflytning til nye boligområder i Kokkedal, Niverød/Nivå og Humlebæk. I 1970 var der 18.275 indbyggere i kommunen. Efter omkring 1985 har væksten været beskeden, da kommunen var udbygget boligmæssigt. I 2017 var der 40.504 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Fredensborg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling