Grafen viser udviklingen i Frederikshavn Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var den samlede befolkning for kommunens 18 sogne på 9.815 indbyggere, heraf 1.708 (17 %) i de tre bysogne/købstæder Sæby, Frederikshavn og Skagen. Befolkningstallet i kommunen var i 1850 øget til 16.424, heraf 3.669 (22 %) i de tre byer. I perioden 1787-1940 havde kommunen en befolkningsvækst omkring landsgennemsnittet og i perioden 1940-75 en markant højere vækst. Kommunens befolkningstal kulminerede omkring 1988 med 67.508 indbyggere for i den efterfølgende periode at falde. Fra 1850 skete der en betydelig befolkningsvækst i byerne, især i Frederikshavn pga. den løbende udvidelse af havnefaciliteterne fra 1830’erne. Den lille købstad Sæby voksede i hele perioden svagt, mens befolkningstallet for Skagen toppede i 1976. I 1970 boede 67 % af befolkningen i kommunens fem egentlige bysogne.

I mange af kommunens landsogne kulminerede befolkningstallet mellem 1925 og 1950 – forholdsvis sent i forhold til andre dele af landet. Årsagen kan være de begrænsede erhvervsmuligheder i de nærliggende byområder og fastholdelsen af et arbejdskraftintensivt husdyrbrug.

Kommunens geografiske udstrækning med fokus mod Ålbæk Bugt og de tre havnebyer og et smalt landbrugsbagland viser betydningen af skibsfart og fiskeriet med de hertil knyttede servicefunktioner. Strukturændringerne i fiskeriet har især påvirket Skagen, der oplevede en kraftig befolkningstilvækst fra omkring 1930 og frem til 1976 for herefter at falde.

Videre læsning

Læs mere om Historie i Frederikshavn Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling