Grafen viser udviklingen i den nuværende Hørsholm Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 790 indbyggere i den nuværende Hørsholm Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var befolkningstallet steget til 1.473 indbyggere. Fra 1855 til 1870 havde kommunen et faldende befolkningstal, som derefter stagnerede på omkring 1.200 indbyggere. Fra omkring 1890 begyndte befolkningstallet igen at stige bistået af tilflytning til villaområderne i Hørsholm og Rungsted samt Kystbanen, der åbnede i 1897. Op gennem det meste af 1900-tallet oplevede kommunen en markant befolkningsvækst fra 1.656 indbyggere i 1901 til 19.346 i 1970. Dette skyldtes også, at Usserød i den daværende Lillerød Sognekommune i 1938 blev indlemmet i Hørsholm Sognekommune. Særligt i 1950’erne og 1960’erne var der en befolkningsvækst hjulpet på vej af tilflytning til kommunen og åbningen af Helsingørmotorvejen i 1956. Efter 1970 steg befolkningstallet i kommunen mere beskedent, og det nåede i 2017 op på 24.977 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Hørsholm Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling