Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Halsnæs Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 3.256 indbyggere i den nuværende Halsnæs Kommune. I 1850 var tallet steget til 5.594. Befolkningsvæksten var i 1800-tallet mindre end landsgennemsnittet pga. fraflytning fra landområderne, og først i begyndelsen af 1900-tallet steg befolkningsvæksten igen. Frederiksværk blev købstad i 1907 og havde i 1911 1.672 indbyggere. Kommunens kraftigste befolkningsvækst skete efter 1940 og lå betragteligt over landsgennemsnittet. Dette skyldtes bl.a. udviklingen omkring Hundested Havn og etableringen af Det Danske Staalvalseværk i Frederiksværk 1940‑42. Frederiksværk oplevede en særlig kraftig befolkningsvækst 1940‑60 fra 2.941 til 6.155 indbyggere. I 1970 var der 21.060 indbyggere i Halsnæs Kommune og i 2017 31.162 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Halsnæs Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling