Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Helsingør Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 7.985 indbyggere i den nuværende Helsingør Kommune, hvoraf de 4.829 boede i Helsingør. I 1850 var befolkningstallet steget til 14.420. Fra ca. 1840 til 1880 voksede befolkningstallet kun svagt, men mellem 1880 og 1906 steg det kraftigt i Helsingør, bl.a. pga. grundlæggelsen af Helsingør Værft i 1882 og indsættelsen af jernbanefærge til Sverige i 1892. Samtidig voksede befolkningstallet i Tikøb og Hornbæk Sogne pga. tilflytning til nye villaområder langs kysten. Kommunen fik en vækstperiode over landsgennemsnittet fra 1945 til ca. 1976 pga. tilflytning til kystbyerne Hellebæk, Hornbæk og Snekkersten og til selve Helsingør. I 1970 var der 52.772 indbyggere i kommunen. Helsingør Værfts lukning i 1983 bidrog til et stagnerende befolkningstal frem til midten af 1990’erne, hvorefter det steg. I 2017 var der 62.443 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Helsingør Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling