Befolkningsudviklingen fra 1787 til 2021 i Lolland Kommune.

.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Lolland Kommune 23.238 indbyggere, heraf 1.375 i Nakskov og 660 i Maribo. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 39.145, heraf 2.955 i Nakskov og 1.667 i Maribo. Kommunen med 45 landsogne havde befolkningsvækst som landet som helhed indtil ca. 1930, hvor befolkningstallet toppede med 67.011 indbyggere. Herefter fik kommunen et kraftigt faldende befolkningstal pga. fraflytning fra landsognene, centralisering af sukkerproduktionen og nedlæggelsen af Nakskov Skibsværft i 1987. Nakskov havde kraftig vækst frem til ca. 1960, herefter fik byen et aftagende befolkningstal. Domkirkebyen Maribo havde vækst frem til midten af 1970’erne, herefter et stagnerende befolkningstal. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet for mange sogne omkring 1930 i forbindelse med 1920‑30’ernes landbrugskrise. I 2021 havde kommunen 40.539 indbyggere, heraf 12.546 i Nakskov og 5.734 i Maribo.

Videre læsning

Læs mere om historie i Lolland Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling