Figur. Grafen viser befolkningsudviklingen i Mariagerfjord Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og i landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for kommunen på 10.024 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 15.133. Bortset fra korte perioder 1834-60 og 1976-2000 har kommunen haft en befolkningsvækst under landsgennemsnittet; især 1921-76 var væksten særlig lav. Befolkningstallet toppede omkring 1950 med 39.483 indbyggere, hvorefter det faldt indtil omkring 1970, hvor det var 37.360. Herefter steg det igen, indtil et nyt befolkningsfald indtraf omkring 2010, hvor kommunen havde 42.604 indbyggere. I 2017 var befolkningstallet 42.066.

Kommunens to købstæder, Hobro og Mariager, havde i 1787 hhv. 465 og 393 indbyggere. I 1850 var de vokset til hhv. 1.173 og 546 indbyggere. Mens Mariager havde begrænset vækst, voksede Hobro kraftigt på grund af tidlig adgang til jernbane, hovedvej og havn. Hobro og Mariager havde i 1950 hhv. 8.315 og 1.398 indbyggere og i 1970 hhv. 8.389 og 2.559 (landsogne inkluderet).

Assens fik en kraftig vækst fra 1890 til 1930 i forbindelse med etableringen af landets første cementproduktionsanlæg. Befolkningstallet toppede omkring 1985 med 1.889 indbyggere, da den sidste cementfabrik lukkede. Stationsbyen Arden havde høj vækst i perioden efter jernbanens etablering i 1869, men befolkningstallet toppede omkring 1950 med 1.711 indbyggere. Efter 1976 har byen haft en ny vækstperiode. Hadsund har haft jævn vækst som trafikknudepunkt ved indsnævringen ved Mariager Fjords østlige ende. Byen blev udskilt som selvstændigt sogn i 1921, og befolkningstallet toppede i 2005 med 2.632 indbyggere. I de fleste af kommunens landsogne toppede befolkningstallet mellem 1916 og 1945.

Videre læsning

Læs mere om historie i Mariagerfjord Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling