Grafen viser udviklingen i Morsø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for Morsø Kommune 6.553 indbyggere. I 1850 var det fordoblet til 13.833. Kommunen havde i begyndelsen af 1800-tallet en højere befolkningsvækst end landet som gennemsnit og indtil ca. år 1900 en vækst på højde med det øvrige land. Herefter havde øen en befolkningsvækst langt under landsgennemsnittet. Kommunens befolkningstal var svagt stigende fra 1921 og toppede omkring 1955 med 27.356 indbyggere og har herefter været faldende. I 2017 var befolkningstallet faldet til 20.665 indbyggere.

Købstaden Nykøbing M havde i 1787 531 indbyggere (8 % af øens totale befolkning) og i 1850 1.551 indbyggere (11 %). Befolkningstallet i Nykøbing M toppede omkring 1960 med 9.326 indbyggere (35 %). I en del af landsognene var befolkningstallet faldende allerede fra omkring år 1900, mens andre toppede i første halvdel af 1900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om historie i Morsø Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling