Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Randers Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for den nuværende Randers Kommune på 16.547 indbyggere, og dette var i 1850 steget til 27.485. Kommunen har gennemgående haft en befolkningsvækst omkring landsgennemsnittet, med undtagelse af en periode med negativ vækst fra omkring 1976 til 2000 pga. omlægning af industrien til mindre arbejdskraftkrævende erhverv. Befolkningstallet i kommunen steg indtil 1976 til 92.414 indbyggere og nåede et mindre lavpunkt på 90.299 i 1990. Bortset fra et lille fald i 2004 er kommunens befolkningstal vokset siden år 2000. Kommunens befolkningstal var i 2017 på 98.118.

Købstaden Randers havde i 1787 3.645 indbyggere, og dette var i 1850 steget til 7.338. Byen voksede især i perioden fra omkring 1870. Den havde i 1950 41.837 indbyggere og i 2017 62.563.

Langå oplevede en befolkningsvækst fra omkring 1880, efter at byen fik etableret sig som jernbaneknudepunkt 1862‑63. Langå fastholdt en gradvis vækst gennem tiden ved etableringen af en række industrivirksomheder. Byerne Assentoft, Spentrup og Stevnstrup er forstadsbebyggelser/sovebyer til Randers og havde alle en markant befolkningsvækst fra 1960’erne. I kommunens landsogne kulminerede befolkningstallet omkring 1925‑30.

Videre læsning

Læs mere om historie i Randers Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling