Grafen viser udviklingen i Rebild Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for den nuværende Rebild Kommune 7.276 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 10.431. Bortset fra en kort periode fra 1970 til 1980 har den skov- og landbrugsorienterede kommune haft en befolkningsvækst under landsgennemsnittet, specielt for perioden 1920 til 1970. Fra 1930 til 1970 lå den nuværende kommunes befolkningstal nogenlunde stabilt på omkring 23.000 indbyggere. Siden 1970’erne har befolkningstallet været stigende, især pga. kraftig vækst i Støvring. Den nuværende kommune havde 23.859 indbyggere i 1950 og 22.836 i 1970. I 2017 havde kommunen 29.391 indbyggere.

Kommunens to større byer, Skørping og Støvring, fik forskellige vækstforløb efter jernbanens etablering i 1871. Mens villabyen Skørping voksede gradvist, havde Støvring fra 1970 til 1980 en kraftig vækst med etableringen af en række elektronikindustrier i byen. I hovedparten af kommunens landsogne toppede befolkningstallet mellem 1921 og 1945.

Videre læsning

Læs mere om Historie i Rebild Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling