Grafen viser udviklingen i den nuværende Stevns Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Stevns Kommune 7.300 indbyggere, heraf 565 i Store Heddinge. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 12.299, heraf 1.076 i Store Heddinge. Kommunen havde vækst som landets indtil ca. 1860. Herefter fulgte en lang periode med lavere vækst, og fra ca. 1925 til ca. 1965 havde kommunen et faldende befolkningstal pga. fraflytning fra landsognene. Fra ca. 1965 begyndte befolkningstallet igen at stige svagt i kommunen. Store Heddinge har haft vækst til i dag, og det samme gælder for Strøby Egede, dog med lavvækst og fald i samme perioder som kommunen. I hovedparten af kommunens landsogne toppede befolkningstallet før 1925. I 2021 havde kommunen 23.034 indbyggere, heraf 4.578 i Strøby Egede og 3.513 i Store Heddinge.

Videre læsning

Læs mere om historie i Stevns Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling