Grafen viser udviklingen i Thisted Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

Folketællinger og Befolkningsstatistik: Danmarks Statistik, Jørgen R. Rømer mfl.

.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for det område, der i dag udgør Thisted Kommune, 16.419 indbyggere. I begyndelsen af 1800-tallet havde kommunen en befolkningsvækst lidt højere end landsgennemsnittet. I 1850 var tallet steget til 27.808, men i den efterfølgende periode var væksten markant lavere. Ved opførelsen af jernbanen fra Struer til Thisted i 1882 opstod en lang række mindre stationsbyer, hvoraf Hurup og Snedsted blev de største. I mange landsogne blev der flere indbyggere indtil slutningen af 1800-tallet, mens antallet af sogne med mindre byer og stationsbyer først kulminerede efter 1945. Omkring 1945 toppede antallet af indbyggere i kommunen med 48.444 personer, hvorefter tallet var nogenlunde stabilt indtil omkring år 2000. Herefter har befolkningstallet været faldende og var i 2017 på 43.826.

I 1787 havde købstaden Thisted 910 indbyggere (6 % af kommunens befolkning). I 1850 var befolkningen vokset til 2.342 (8 %) og i 1970 til 10.603 (22 %). Byen havde sin kraftigste vækst i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med anlæggelsen af havnen i 1840, åbningen af jernbanen i 1882 og den efterfølgende etablering af en række mindre industrier. Med færdiggørelsen af Hanstholm Havn i 1967 oplevede Hansted Sogn og Hanstholm en voldsom tilvækst i antallet af indbyggere, der toppede i 1990, hvorefter befolkningstallet faldt, primært pga. strukturændringer i fiskeriet.

Videre læsning

Læs mere om historie i Thisted Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling