Figur. Grafen viser udviklingen i Vesthimmerlands Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var befolkningstallet for den nuværende Vesthimmerlands Kommune 8.495 indbyggere, og dette var i 1850 steget til 13.075. Kommunen havde en befolkningsvækst lidt under landsgennemsnittet indtil omkring 1860, hvorefter der i en kort periode fra 1860 til 1921 var en vækst, der lå over landsgennemsnittet. Men efter 1921 har befolkningsvæksten været langt under gennemsnittet for landet. Befolkningstallet i kommunen steg indtil ca. 1950, hvor det lå på 35.786 indbyggere, og det har herefter været svagt stigende til 35.744 indbyggere i 1970 og 37.285 i 2017.

Købstaden Løgstør ved Limfjorden havde i 1787 i alt 377 indbyggere og voksede jævnt indtil år 2000, hvor den nåede op på 4.292 indbyggere. Som knudepunkt for flere jernbanestrækninger i Vesthimmerland voksede stationsbyen Aars kraftigt fra anden halvdel af 1800-tallet. Andre stationsbyer som Aalestrup og Farsø havde også vækst. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet på forskellige tidspunkter mellem 1900 og 1950.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vesthimmerlands Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling