Befolkningsudviklingen fra 1787 - 2021.
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Vordingborg Kommune 19.739 indbyggere, heraf 960 i Vordingborg, 829 i Stege og 402 i Præstø. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 33.119, heraf 1.579 i Vordingborg, 1.808 i Stege og 951 i Præstø. Kommunen har til i dag haft en lavere vækst end landet som helhed pga. fraflytning fra landsognene, og den havde et faldende befolkningstal fra ca. 1950 til ca. 1970. Efter 1970 har befolkningstallet i kommunen været svagt stigende, men siden 2018 igen svagt faldende. Vordingborg havde befolkningsvækst indtil ca. 1965, hvorefter det faldt frem til begyndelsen af 1980’erne; byen har herefter haft et stabilt befolkningstal. Stege og Præstø havde vækst indtil ca. 1880, herefter et svagt stigende befolkningstal. I mange af landsognene toppede befolkningstallet før år 1900. I 2021 havde kommunen 45.268 indbyggere, heraf 11.973 i Vordingborg, 3.834 i Præstø og 3.802 i Stege.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vordingborg Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling