Grafen viser udviklingen i den nuværende Ærø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). Ærø udgjorde indtil 1864 en del af Slesvig, hvorfor der ikke afholdtes folketællinger på samme tid som i Kongeriget Danmark. De anførte tal er anslået af Statens Statistiske Bureau i 1911.
.

I 1787 havde den nuværende Ærø Kommune en anslået befolkning på 6.300 indbyggere, heraf 1.225 i Ærøskøbing og 925 i Marstal. I 1850 var det anslåede befolkningstal i kommunen 10.550, heraf 1.625 i Ærøskøbing og 2.375 i Marstal. Kommunen har fra ca. 1850 indtil i dag haft en betydelig lavere befolkningsvækst end landet som helhed, og befolkningstallet toppede i 1901 med 12.509 indbyggere. I Ærøskøbing toppede befolkningstallet allerede i 1860 med 1.713 indbyggere, mens Marstals befolkningstal toppede i 1906 med 3.657 indbyggere. I 2020 havde kommunen 5.964 indbyggere, heraf 942 i Ærøskøbing og 2.111 i Marstal.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ærø Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling