Grafen viser udviklingen i den nuværende Aabenraa Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). I grafen er udelukkende medtaget tal fra Kongeriget Danmark, hvorfor det samlede befolkningstal for det nuværende kommuneområde først er medtaget fra folketællingen i 1921.
.

Ved folketællingen i 1921 var der 35.753 indbyggere i den nuværende Aabenraa Kommune, heraf 7.961 i Aabenraa. Kommunen har haft befolkningsvækst på niveau med landets som helhed indtil ca. 1970, hvorefter den fik en kort periode med højere vækst til ca. 1990. Herefter har befolkningstallet været stabilt. Aabenraa havde befolkningsvækst indtil en stagnationsperiode i 1980’erne. Efter et svagt fald i befolkningstallet fra slutningen af 1990’erne har byen i de seneste år haft et svagt stigende befolkningstal. I Padborg toppede befolkningstallet omkring 1990, mens Rødekro havde befolkningsvækst indtil ca. 2010. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet for nogle sogne omkring 1950, mens det for andre først skete omkring 1990. I 2020 havde kommunen 58.761 indbyggere, heraf 16.425 i Aabenraa.

Videre læsning

Læs mere om historie i Aabenraa Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling