Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Aalborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Fra den første sikre folketælling i 1787 til omkring 1890 steg befolkningstallet i den nuværende Aalborg Kommune som i landet som helhed. Aalborg by havde i 1787 4.866 indbyggere, hvilket svarer til 22 % af kommunens befolkning. Det samlede tal for den nuværende kommune steg fra 21.932 indbyggere i 1787 til 56.462 indbyggere i 1890. Under Aalborgs industrialisering fra ca. 1890 til ca. 1960 voksede kommunen hurtigere end landsgennemsnittet til 164.463 indbyggere, men fra 1960 til omkring 1990 indtrådte en befolkningsmæssig stagnation pga. omlægning af byens industri, som blev mindre arbejdskraftkrævende. Den blev imidlertid efterfulgt af en ny periode med højere vækst end landsgennemsnittet, bl.a. som følge af tilflytning. I 2017 lå befolkningstallet på 211.937 indbyggere; heraf udgjorde Aalborgs indbyggere 113.417 svarende til ca. 53,5 % af kommunens befolkning.

Videre læsning

Læs mere om historie i Aalborg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling