Grafen viser udviklingen i den nuværende Aarhus Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 15.165 indbyggere i den nuværende Aarhus Kommune, der da bestod af 37 landsogne og købstaden Aarhus med 4.052 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 26.381 indbyggere, heraf 7.886 i Aarhus. Kommunen har i hele perioden fra 1801 til i dag haft en højere befolkningsvækst end landet som helhed. I perioden fra ca. 1860 til ca. 1970 var væksten særlig høj pga. industrialisering, anlæg af jernbaner (fra 1862), en fortsat havneudbygning og en række centrale virksomheder, fx Frich Jernstøberi og Maskinfabrik (1854), Statsbanernes Centralværksted (1862), Aarhus Oliefabrik (1871) og Otto Mønsteds Margarinefabrik (1883). Efter en kortvarig periode med lavere vækst i 1970’erne er befolkningsvæksten igen stigende bl.a. på grund af tilflytning til kommunens mange uddannelsesinstitutioner, herunder Aarhus Universitet. Mange af kommunens tidligere landsogne har nu bymæssig bebyggelse, hvor der også er befolkningsvækst. I nogle få landsogne toppede befolkningstallet i begyndelsen af 1900-tallet. I 2019 havde kommunen 345.332 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling