Grafen viser udviklingen i den nuværende Albertslund Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 781 indbyggere i den nuværende Albertslund Kommune, der da bestod af to landsogne. Befolkningstallet var i 1850 steget til 1.411 indbyggere. Indtil 1960 havde kommunen en beskeden befolkningsvækst pga. fraflytning fra landbrugsområderne. Over en kort periode fra 1960 til 1976 steg kommunens befolkningstal markant fra 3.600 til 30.871 indbyggere, bl.a. på grund af tilflytning til nyt villa- og etagebyggeri. Efter 1976 faldt befolkningstallet svagt, bl.a. på grund af fraflytning, og landede på 27.743 i 2018 efter en svag stigning fra 2010 til 2017.

Videre læsning

Læs mere om historie i Albertslund Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling