Grafen viser udviklingen i den nuværende Brøndby Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 661 indbyggere i den nuværende Brøndby Kommune, og i 1850 var tallet steget til 1.190 indbyggere. Indtil 1945 steg befolkningstallet kun beskedent pga. afvandring fra landområderne, men herefter havde kommunen en markant vækstperiode pga. tilflytning til nye villa- og boligområder, og befolkningstallet steg fra 3.139 indbyggere i 1945 til 38.034 i 1980. Efter et kortvarigt fald har kommunen siden 1990 haft et stabilt befolkningstal. I 2018 var der 35.538 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Brøndby Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling