Grafen viser udviklingen i den nuværende Dragør Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 1.926 indbyggere i kommunen, der da bestod af et landsogn og fiskerlejet Dragør. I 1850 var dette tal steget til 2.309 indbyggere. Indtil 1950 steg befolkningstallet kun svagt, bortset fra en kort periode under 1. Verdenskrig, da Københavns Søbefæstning var bemandet. Fra 1945 til 1976 voksede befolkningstallet kraftigt pga. tilflytning til nye villaområder. Efter en kort periode med befolkningsfald har kommunen igen haft et stigende befolkningstal. I 2018 havde Dragør Kommune 14.272 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Dragør Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling