Befolkningsudviklingen i Esbjerg Kommune 1787-2019.
.

Ved folketællingen i 1787 var der 11.941 indbyggere i de kongerigske sogne, heraf 2.587 i købstaden Ribe. I 1850 var befolkningstallet steget til 15.793 i de kongerigske sogne og 2.984 i Ribe. Før 1860 bestod Esbjerg af nogle få gårde og huse, men da havn og jernbane åbnede i 1874, begyndte en markant vækstperiode, der fortsatte frem til ca. 1970. Da udgjorde Esbjergs befolkningstal på 68.097 over halvdelen af kommunens indbyggertal på 104.528.

Det nuværende kommuneområde havde en vækst over landsgennemsnittet indtil midten af 1970’erne, herefter stagnerede befolkningstallet, bl.a. på grund af strukturændringer i fiskeriet. Ribe voksede kun beskedent i hele perioden og havde i 2019 8.315 indbyggere. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet først efter 1945. I 2019 havde kommunen 115.652 indbyggere, heraf 72.168 i Esbjerg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling