Grafen viser udviklingen i den nuværende Fanø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.974 indbyggere i Fanø Kommunes to landsogne. I 1850 var dette tal steget til 2.829. Øen havde indtil ca. 1980 en befolkningsvækstlangt under landsgennemsnittet, og i perioden fra ca. 1870 til ca. 1935 var væksten negativ, dog afbrudt af en kortvarig vækstperiode under 1. Verdenskrig. Øens befolkningstal toppede i 1870 med 3.259 indbyggere og nåede et minimum i 1935 med 2.380 indbyggere. Efter 1935 fik øen en ny vækstperiode pga. tilflytning. Af øens to sogne havde det mindste sogn, Sønderho, fra begyndelsen af 1800-tallet et stabilt befolkningstal, men efter ca. 1870 faldt indbyggertallet jævnt. Nordby Sogn har i hele perioden haft et stigende befolkningstal med udtagelse af en periode mellem ca. 1901 og ca. 1935. Efter et lille fald i begyndelsen af 00’erne havde kommunen i 2019 3.404 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Fanø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling