Grafen viser udviklingen i den nuværende Fredericia Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 6.194 indbyggere i den nuværende Fredericia Kommune, heraf 3.066 i Fredericia. I 1850 var tallet steget til 9.679 indbyggere, heraf 4.326 i Fredericia. Befolkningsudviklingen i kommunen har i store træk fulgt landets, dog med en markant vækstperiode fra 1945 til ca. 1970, hvor bl.a. kommunens centrale placering i landets infrastruktur tiltrak en række større virksomheder. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet først efter 1980, da flere af disse lagde arealer til industrianlæg og parcelhusbyggeri. I 2019 havde kommunen 51.427 indbyggere, heraf 41.108 i Fredericia.

Videre læsning

Læs mere om historie i Fredericia Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling