Grafen viser udviklingen i den nuværende Furesø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.312 indbyggere i den nuværende Furesø Kommune, og i 1870 var befolkningstallet steget til 2.724. Fra 1870 til 1921 svingede kommunens befolkningstal, og i perioder var der en negativ befolkningsvækst pga. afvandring fra landområderne. En moderat befolkningsvækst fandt dog sted fra begyndelsen af 1900-tallet, bl.a. hjulpet på vej af Slangerupbanens åbning i 1906. I 1921 var der 3.245 indbyggere i kommunen. Fra 1945 til 1980 havde kommunen en markant befolkningsvækst, og indbyggertallet steg fra 4.885 til 34.391. Blandt andet oplevede byerne Farum og Lille Værløse en tilflytning og voksede 1921‑55 fra hhv. 684 og 327 til 2.358 og 1.915 indbyggere. Efter en stagnationsperiode i 1980’erne var kommunens befolkningstal efter 1990 igen let stigende pga. tilflytning. I 2018 var der 40.911 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Furesø Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling