Grafen viser udviklingen i den nuværende Glostrup Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og i landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 619 indbyggere i kommunens ene landsogn. I 1850 var dette tal steget til 1.066 indbyggere. Fra omkring 1880 begyndte befolkningstallet, med en enkelt undtagelse mellem 1916 og 1921, at stige mere end landsgennemsnittet indtil 1965, bl.a. som følge af tilflytning til nye villaområder. I 1965 toppede befolkningstallet midlertidigt med 21.757 indbyggere, og derefter havde kommunen et befolkningsfald, bl.a. på grund af fraflytning af unge, men fra omkring 1980 fik kommunen igen et stort set konstant stigende befolkningstal, bl.a. på grund af tilflytning. I 2018 boede der 22.663 indbyggere i Glostrup Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Glostrup Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling