Grafen viser udviklingen i den nuværende Haderslev Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). I grafen er udelukkende medtaget tal fra Kongeriget Danmark, hvorfor det samlede befolkningstal for det nuværende kommuneområde først er medtaget fra folketællingen i 1921.
.

Ved folketællingen i 1921 var der 38.104 indbyggere i den nuværende Haderslev Kommune, heraf 13.149 i Haderslev. Kommunen havde indtil ca. år 2000 en befolkningsvækst på linje med landet som helhed, herefter stagnerede befolkningstallet. Købstaden Haderslev havde i 1769 omkring 3.000 indbyggere, og tallet var i 1860 vokset til 8.012. Byens befolkningstal stagnerede under 1. Verdenskrig og igen i perioden fra 1960’erne til 1990’erne. Stationsbyen Vojens (jernbane 1864) havde vækst i perioden fra 1950 og ind i 1980’erne, især pga. køleskabsfabrikken Gram og Flyvestation Skrydstrup. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet for de fleste sogne i perioden 1945‑76. I 2020 havde kommunen 55.670 indbyggere, heraf 22.101 i Haderslev.

Videre læsning

Læs mere om historie i Haderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling