Grafen viser udviklingen i den nuværende Herlev Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 354 indbyggere i den nuværende Herlev Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var tallet steget til 778. Efter 1855 faldt befolkningstallet svagt pga. afvandring fra kommunens landområder. Omkring århundredeskiftet begyndte befolkningstallet i kommunen at stige pga. tilflytning, og fra 1901 til 1945 steg befolkningstallet fra 693 til 3.869. Fra omkring 1945 til 1960 oplevede kommunen en markant befolkningsvækst pga. tilflytning til nye villaområder i Herlev og Hjortespring. Kommunens befolkningstal toppede med 28.530 indbyggere i 1980, hvorefter tallet svingede, og i perioder havde kommunen negativ befolkningstilvækst. Siden 2010 har kommunens befolkningstal været svagt stigende, og i 2018 var der 28.572 indbyggere i Herlev Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Herlev Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling