Grafen viser udviklingen i den nuværende Herning Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 5.799 indbyggere i den nuværende Herning Kommune, heraf 242 i Herning. I 1850 var tallet for kommunen steget til 10.816 indbyggere, heraf 700 i Herning. Kommunen har haft et stigende befolkningstal i hele perioden fra 1787 til 2019 med to markante vækstperioder. Den første fra ca. 1850 til ca. 1920 pga. nyopdyrkning i landsognene, og den anden fra ca. 1940 til ca. 1970 pga. vækst i tekstilindustrien i Herning. Efter 1970 fulgte kommunens vækst landet som helhed. I mange landsogne toppede befolkningstallet først sent, omkring 1960, mens andre fortsat har vækst. I 2019 havde kommunen 88.917 indbyggere, heraf 50.039 i Herning.

Videre læsning

Læs mere om historie i Herning Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling